Chuyến xe

4 chỗ
7 chỗ
800.0001.000.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
1.100.0001.500.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
1.100.0001.300.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
1.500.0001.700.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

Đặt xe đi tỉnh

Hồ Chí Minh – Cái Bè TG

1.600.0001.800.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

Đặt xe đi tỉnh

Hồ Chí Minh – Đồng Nai

1.100.0001.500.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

Đặt xe đi tỉnh

Hồ Chí Minh – Long Thành

950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
1.800.0002.000.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

Đặt xe đi tỉnh

Hồ Chí Minh – TP. Bến Tre

950.0001.200.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

Đặt xe đi tỉnh

Hồ Chí Minh – TP. Cần Thơ

1.700.0002.000.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ
2.600.0002.900.000 Đặt xe nhanh
4 chỗ
7 chỗ

Đặt xe đi tỉnh

Hồ Chí Minh – TP. Đà Lạt

2.700.0003.500.000 Đặt xe nhanh
đặt xe